Planul local de acţiuni privind protecţia mediului pentru anul 2012

Republica Moldova

Raionul Sîngerei

Consiliul comunal

Bilicenii Vechi

       D E C I Z I E  nr. _2/2__

din  30.03  2012

Cu privire la  aprobarea planului local de

acţiuni privind protecţia   mediului  pe anul 2012

În conformitate  cu rt. 14 p (2)  lit. p )  din Legea privind administraţia  publică locală nr. 436 –XVI  din  28. 12.2006 Consiliul comunal

Decide:

  1. Se  aprobă planul de acţiuni privind  protecţia mediului pe anul 2012 (anexa nr.1)
  2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii   se pune   în seama comisiei de specialitate pentru  economie  comerţ şi drept (preşedintele dmnul Negruţi Grigore)

Preşedintele şedinţei                        Coşcodan Elena

Contrasemnat:

Secretarul Consiliului comunal:           Moraru Maria

Anexa nr. 1

la decizia nr._____

din 30.03.2012

Planul

de  acţiuni privind protecţia mediului ambiant pe anul 2012

Nr.

Măsurile care vor fi efectuate

Perioada

Responsabil

1

Organizarea şi desfăşurarea bilunarului  sanitaro-ecologic

Martie-aprilie

Comisia responsabilă pentru

desfăşurarea bilunarului  sanitaro-ecologic

2

Organizarea şi desfăşurarea concursului „Cea mai amenajată casă , stradă,  fîntînă”

Aprilie

Comisia responsabilă pentru

desfăşurarea bilunarului  sanitaro-ecologic

3

Stabilirea în localitate  a unei zile sanitare

Aprilie

Primarul

4

Curăţirea albiei  rîurilui Ciulucul mare de pe teritoriul satului

Pe parcursul anului

Primăria,  agenţii economici

5

Curăţirea ,  clorarea şi amenajarea fîntînilor  de pe teritoriul satului

Pe parcursul anului

Primăria,  agenţii economici, locuitorii

6

Lichidarea gunoiştilor  neautorizate  (acoperire financiară  din  bugetul local 5000 lei)

Aprilie

Primăria, comisia responsabilă pentru

desfăşurarea bilunarului  sanitaro-ecologic

7

Salubrizarea stadionului  (acoperire financiară  din  bugetul local 1000 lei)

Aprilie

Primăria, comisia  responsabilă pentru

desfăşurarea bilunarului  sanitaro-ecologic

8

Organizarea  curăţeniei generale în cimitirele  din teritoriul primăriei (acoperire financiară  din  bugetul local 2000 lei)

Aprilie

Primăria, comisia  responsabilă  pentru

desfăşurarea bilunarului  sanitaro-ecologic

9

Procurarea a 1000 kg de var şi repartizarea varului instituţiilor de învăţămînt (acoperire financiară  din  bugetul local 6500 lei)

Martie-aprilie

Primăria

10

Nivelarea drumurilor din sat. Bilicenii Vechi şi sat. Coada Iazului (acoperire financiară  din  bugetul local 7000 lei)

După necesităţi

Primăria

Primarul comunei Bilicenii Vechi                   Urecheanu Gheorghe

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s